Expedice pro sekundu

Voda z mnoha pohledů

V pondělí 7.6. 2021 vyrazila vlakem třída natěšených sekundánů v doprovodu 3 pedagogů na přírodovědnou expedici do nedaléké Osové Bítýšky.
Příjemné zázemí, výborné jídlo a hlavně úžasnou atmosféru zajistilo diecézní centrum života mládeže "Mamre". Celý program se nesl tematicky, neboť se v učebních osnovách fyziky, chemie i biologie vyskytuje z různých úhlů pohledu naše životádárná kapalina, voda.
První den exkurze zkoumala sekunda místní potok, pracovalo se ve skupinkách, každý měl tak možnost se aktivně účastnit na zadaném úkolu. V rámci chemie a biologie žáci měřili pH a teplotu vody, průměrnou hloubku potoka a pomocí Secchiho desky také průhlednost vody. V rámci fyziky bylo cílem změřit průtok potoka. Největší biologické nadšení měli žáci z vodních bezobratlích, které si vlastnoručně nachytali pomocí cedníčků, které jim maminky ochotně zabalili do batohů. Veškeré úlovky si sekundáni přinesli v zavařovacích sklenicích do místa ubytovaní a pomocí lup a klíčů určovali, o jaké druhy se jedná. Mezi vodními bezobratlími nejčastěji byly larvy pakomárů, jepic, potápníků. Radost jim přinesla také splešťulé blátivá, vířník nebo obří pijavice lékařská. Nechyběla samozřejmě ani botanická část vodních rostlin. V odpoledním programu jsme se věnovali pozorování hvězd na obloze pomocí mapy hvězdné oblohy. Pro někoho náročné vědecké bádání bylo průběžně obohacováno o několik pohybových aktivit, večer nechyběl ani táborák, o který se postaral tým "Mamre". Při plápolajícím ohni si žáci s velkým zájmem zazpívali několik tradičních písniček a mohli jít ulehnout do svých příbytků.
Následující, tedy závěrečný den, byl opět bohatý na fyzikální a chemické pokusy. Sekundání si vyrobili například lávovou lampu, pomocí UV-lampy prosvítili směs pažitky a ethanolu (červená barva), černého čaje a ethanolu (modrá barva) a kůru jírovce a vody (červená barva). Dále se mimojiné setkali s neviditelnými perlami a prozkoumali statickou elektřinu pomocí balónků.
Počasí přálo po celou dobu, díky pobytu venku jsme nachytali mnoho vitamínu D, osvěžili jsme se pro někoho první letošní zmrzlinou a díky téměř třičtvrtěhodinovému zpoždění zpátečnímu vlaku jsme absolvovali promenádu asi dalších 7 vlaků.
gallery