FCE na zkoušku

Zkouškové centrum Britské rady

Spolupráce se Zkouškovým centrem Britské rady při VŠP v Jihlavě má již desetiletou tradici. Každoročně k nám zavítá paní RNDR. Jitka Ryšková se svými spolupracovníky, aby otestovala budoucí zájemce o cambridgeské zkoušky FCE a CAE nanečisto. Studenti píší zkušební testy z anglického jazyka úrovně B2 a C1 - čtení, psaní, poslech, použití jazyka v praxi a posléze se s nimi examinátoři Britské rady spojí online v kompetenci mluvení.

Tentokrát hosté zavítali již v září, poněvadž zájemci o zkoušku hodlají podat přihlášky již na podzimní termíny zkoušek a pokud je složí, certifikát jim nahrazuje maturitní zkoušku část psaní a část ústní zkoušky. Studenti tedy skládají maturitní zkoušku z anglického jazyka pouze tzv. Didaktickým testem.

Jitka Stráská, vyučující AJ

gallery