Filip je první v okrese

Výsledky okresních kol v AJ

V prvním březnovém týdnu jsme vyslali reprezentanty naší školy do okresních kol konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nejlépe si vedl Filip Le v kategorii I. studentů primy a sekundy a získal 1. umístění za svoji pohotovost a výborné komunikační schopnosti v angličtině a to ve velké konkurenci 24 soutěžících. Ve druhé kategorii studentů tercie a kvarty  Adéla Troubilová stanula na 3. místě a v kategorii III. Sylvie Troubilová obsadila 5. příčku a Olga Blažíčková dělené 7.- 8. místo.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jitka Stráská, PK AJ