Filozofický pohled na podstatu rozdílů mezi náboženstvími

Studenti společenskovědních seminářů na přednášce

V pátek 10. února 2017 se studenti společenskovědních seminářů třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky Doc. Zdeňka Pince, jednoho ze zakladatelů Fakulty humanitních studií UK. Na trošku náročné, ale přesto zajímavé přednášce se dozvěděli spoustu informací: jak se to má s monoteismy, jaké jsou shody a rozdíly mezi islámem, židovstvím a křesťanstvím, jaká je úloha náboženství v životě moderního člověka a zamysleli se i nad otázkou tolerance a pluralismu v současné společnosti.