I učitelé se vzdělávají v zahraničí

Hospitace v Německu

Hospitace

Existují různé možnosti dalšího vzdělávání – semináře, workshopy, on-line vzdělávání atp. Nejlepší je ale vidět něco na vlastní oči. Bavorské ministerstvo školství podporuje výuku německého jazyka tím nejlepším způsobem – nabídne učitelům němčiny z celého světa možnost hospitací přímo v hodinách na různých bavorských školách. Již před dvěma roky jsem byla vybraná, až letos se však kvůli koronavirové situaci mohl pobyt na Berufsschule v Aschaffenburgu uskutečnit. Dva týdny jsem bydlela v rodině své německé kolegyně, dva týdny jsem chodila do školy a sledovala, jak se na své povolání připravují např. daňoví poradci, úředníci v oblasti správy, zdravotníci, lidé z oblasti obchodu, marketingu, logistiky apod. Škola byla těsně po rekonstrukci – prostorné třídy, moderní technika, knihovny, obrovská tělocvična. Vše působilo příjemně a bylo barevně sjednoceno. Studenti této školy už měli za sebou ukončené základní či dokonce středoškolské vzdělávání a připravovali se na své povolání. Chodili do školy jen 2-3 dny v týdnu, zbytek týdne už pracovali ve firmách, které jejich studium podporovaly, to vše po dobu 3 let. Na konci studia je čekala závěrečná zkouška, nikoli maturita. Ale jinak byla výuka velice podobná té naší, ani technickým vybavením se jejich škola nelišila, rovněž přístup studentů k výuce byl podobný – někteří zájem měli, jiní trpěli. Škola měla i dvě tzv. integrační třídy, kde byli žáci z různých koutů světa a učili se základům němčiny, matematiky apod.

Cílem mého pobytu bylo i poznávání tzv. landeskunde (historie, kultura, příroda apod.). Odpoledne jsem hodně chodila pěšky kolem mohutné řeky Mohan, hostitelé mě vzali i na prohlídku okolních historických měst Meltingen, Seligenstadt a Wespelbrunn, o víkendu jsem vyjela do Frankfurtu nad Mohanem, jednou jsem šla i na divadelní představení.

Přeji všem studentům naší školy, aby už také mohli cestovat. Je to jedinečný způsob, jak aktivně použít cizí jazyk a dozvědět se něco o jiných zemích. Děkuji škole i bavorskému ministerstvu školství, že jsem tento pobyt mohla absolvovat.

Mgr. Lenka Havlíková