Inspirativní seminář OUP

Educational representative na Bigy

A zase jsme my, učitelé Biskupského gymnázia, SŠG Adolfa Kolpinga, učitelé základních škol Žďáru nad Sázavou a maturující studenti školy strávili inspirativní a příjemné odpoledne s paní Mgr. Martinou Kaňovou, která zastupuje nakladatelství Oxford University Press v České republice v Brně.

Jaké byly tentokrát novinky z nakladatelství? Pro základní školy paní magistra představila učebnice Shine on a Shine now, Project Explore upgraded se dvěma úrovněmi, které jsou podpořeny i digitálně. V učebnicích je cítit nová energie, vynikající komponenty a spojení na Oxford English Hub a také podpora pro žáky s různými studijními potřebami a učebními styly. Učebnice pracují s úrovní Standart a Challenge, což může být zajímavou výzvou pro individuální přístup ke studentům. Professional Development v Oxford English Hub funguje jako online podpora k profesnímu rozvoji učitele a má několik řad jako například project based learning, teacher wellbeing, teaching mixed-ability classes.

Pro střední školy paní magistra představila dva tituly: Harmonize pro nižší stupeň gymnázia v 6 úrovních a pro vyšší stupeň a střední školy Life Vision a Insight opět s vynikající digitální podporou pro žáky i učitele. Oxfordský studijní slovník je vynikající pomůcka nejen při studiu angličtiny, ale i jako vzorový slovník možný použít u písemné maturitní zkoušky.

Platforma Facebook nabízí Oxford Teacher' s Zone s nabídkou nejrůznějších aktivit pro výuku. Oxford Reading Club umožňuje všem zájemcům o studium anglického jazyka nahlédnout do téměř 700 knih v úrovni A1-C2, kde si mohou procvičit jak slovní zásobu, tak i zajímavou četbu a doprovodné aktivity.

V další části semináře jsme si trošku pohráli. Aktivity spojené s Velikonocemi, tradicemi a zvyky osvěžily příjemné odpoledne na Biskupském gymnáziu ve středu 13. března 2024.

Jitka Stráská, VPK AJ

gallery