Intenzivní jazykový kurz s rodilou mluvčí

Studenti se připravují na Goethe Zertifikat B1

Devatenáct studentů vyššího gymnázia se zúčastnilo intenzivního jazykové kurzu s rodilou mluvčí paní Barbarou Bresslau, který proběhl na naší škole ve dnech 4.-5. listopadu 2019.

Kurz byl určen zájemcům o mezinárodní jazykovou zkoušku Goethe Zertifikat B1. Pozornost byla věnována všem jazykovým dovednostem tj. čtení a poslechu s porozuměním, ústnímu a písemnému projevu.

Paní Barbara je zkušenou certifikovanou hodnotitelkou této mezinárodní zkoušky, proto mohla studentům dát cenné rady a tipy pro úspěšné složení této zkoušky. 

Teď už záleží jen na samotných studentech, kdy seberou odvahu a nabyté vědomosti a vyberou ten správný termín pro složení zkoušky.  K tomu jim přejeme hodně štěští:-)

 

Vyučující německého jazyka