Jak by měl vypadat referát?

Pro ty, kteří si nevědí rady s referátem

Několik poznámek k tvorbě referátu o literárním díle :
 
1. knihu si opravdu přečtěte (nestačí si přečíst „čtenářský deník na internetu“)
2. v průběhu čtení si dělejte poznámky
3. nezapomeňte si v knize přečíst také předmluvu a doslov
4. využijte další odbornou literaturu, používejte pouze věrohodné zdroje (pozor na pochybné stránky na internetu)
5. propojte vaši četbu s poznatky z jiných předmětů (především společenských)
6. připravte si referát pro přednes, nikoli pro čtení
7. struktura referátu :
a) oslovení
b) titul, autor, vznik díla, žánr, popř. překladatel
c) hlavní postavy, místo děje
d) základní dějová linie
e) hlavní myšlenka – zobecnění problému, souvislost díla s životem autora, s jeho názory, s obdobím vzniku díla apod. (prokládat referát vhodně vybranými ukázkami dokumentujícími vaše tvrzení)
f) styl, kompozice a jazyková stránka díla
g) vlastní zamyšlení nad dílem, hodnocení

8. ukázka z díla (připravená k promítnutí vizualizérem) - její rozbor (zařazení do kontextu celého díla, postavy, jazyk - slovní zásoba, syntax)
9. odpovědi na dotazy spolužáků a vyučujícího
 
Doporučená délka referátu : 10-15 minut.