Jak to asi zní v originále?

Studenti přednášeli poezii i prózu v cizím jazyce.

Téměř každý si někdy položil otázku z nadpisu, jestliže ho zaujalo nějaké literární dílo. Proto jsme spolu se studenty a studentkami, kteří rádi čtou a recitují, uspořádali malou Přehlídku ruské a francouzské poezie a prózy v podání studentů nižšího i vyššího gymnázia.

Slyšeli jsme díla Lermontova, Puškina, Tolstého, Maupassanta, Rimbauda, Exupéryho a dalších autorů a představili se studenti David a Tomáš Neuerovi, Tereza Řezníčková (sekunda), Markéta Anna Doležalová (kvarta), Kateřina a Lucie Tomáškovy, Blanka Rousová (tercie), Tereza Chmelařová (2.B), Kamila Průdková, Tereza Juránková, Eliška Rozmarínová (4.B), Karolína Štefáčková a Pavla Zídková(oktáva). Podle ohlasů byla komorní atmosféra přehlídky příjemná a výkony všech zúčastněných velmi dobré. Obecenstvo zaujal zvláště libozvučný francouzský jazyk.

V hlasování diváků vyhrála v ruském jazyce Kamila Průdková se svou vlastní básní Мой лучший друг а ve francouzštině Markéta Doležalová s úryvkem z Tintina. Srdečně blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Strakovágallery