Jazyková olympiáda

Konverzační soutěže MŠMT ve španělštině

Olympiáda ve španělském jazyce pro studenty středních škol v kategoriích SŠ I a II.

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2020/2021 program Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání pouze pro distančně konané soutěže. Soutěž ve španělském jazyce se tak v tomto roce bude ve všech kolech konat pouze distanční formou.

Třídní a školní kola proběhnou v únoru prostřednictvím aplikace Skype.

Vítězové školního kola ve svých kategoriích postupují do krajského kola, které se uskuteční 25. 3. 2020 - detaily upřesní organizátor krajského kola e-mailem před soutěží.

Program soutěže v letošním roce: student si vylosuje běžné konverzační téma, o kterém bude bez přípravy hovořit 15 minut.

Porota hodnotí slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost a zejména spontánní reakce zkoušeného na dotazy a situace, případně popis obrázku.