Je zakřivení Země vidět už na rybníku?

Čím to je? Na protějším břehu byl vidět táborový oheň, pak jsem se sklonil, ohnul pro něco k zemi a v tu chvíli oheň zmizel. Nikdo ho neuhasil, protože když jsem se narovnal, zase tam oheň byl.

Rozřešení záhady