Kulturní deník a nová maturita

Zápis v kulturním deníku, který vám pomůže při přípravě na státní maturitní zkoušku

Zápis v kulturním deníku

1. Uveď název knihy, autora.
2. Zařaď dílo do literárně-historického kontextu.
3. Zařaď dílo do kontextu tvorby daného autora.
4. Proveď rozbor díla: a) tematický (uveď celkové téma a alespoň 3 motivy)
                                   b) kompoziční (formální i vzhledem k řazení motivů)
5. Uveď hlavní postavy, stručně je charakterizuj.

6. Uveď základní dějovou osnovu díla (zápletka - její rozuzlení)

7. Posuď aktuálnost knihy pro současného čtenáře.

8. Vyber si krátkou ukázku (okopíruj text) a proveď její rozbor:

                                   a) tematický (zařaď ukázku do kontextu celého díla; jaké je téma dané ukázky; které motivy v ukázce najdeme)

                                   b) jazykový (zaměř se na specifické jazykové prostředky a pojmenuj je, vyhledej obrazná vyjádření a pojmenuj je, charakterizuj také větnou skladbu ukázky) - vyznač v textu

                                   c) uveď typy promluv v dané ukázce; formu vypravování