Kvinta a první týden školního roku

začátek školního roku nebude nuda

Milí studenti,

první týden v září nás čeká:

2. září : v 8 hodin je mše v kostele sv. Prokopa, v 9.55 hodin třídnická hodina na  

             učebně č. 407. Doneste si 800 Kč na seznamovací kurz

3. září : v 8.45 hodin burza (pro vás nákup) učebnic : seznam učebnic i s cenami se

             dozvíte v pondělí na třídnické hodině, vyučování podle rozvrhu začíná v 9.55

             hodin

4. - 6.září  budeme na seznamovacím kurzu ve Studnicích u Nového Města na

                 Moravě

Krásný zbytek prázdnin přeje Pavel Chudoba – třídní učitel