Máme první absolventy mezinárodních AP zkoušek!

Jsme pyšní na první absolventy AP zkoušek na našem gymnáziu!

Studium Advanced Placement kurzů  na John´s Hopkins Univerzitě ( USA ) se vyplatilo! Během sedmi měsíců velmi intenzivního studia vybraného kurzu v angličtině se podařilo několika našim studentům zvládnout  veškerou látku, která se vyučuje v rámci vzdělávacích programů na českých a slovenských čtyřletých a osmiletých gymnáziích.

Po jejich velmi úspěšném zakončení se čtyři studenti naší školy rozhodli složit mezinárodní AP zkoušku, která trvala několik hodin. Například AP test z fyziky dělalo ve stejný den zhruba 7000 přibližně stejně starých studentů z celého světa.

Vynikajícího výsledku při skládání AP testů dosáhli tito studenti naší školy:

Petra Večeřová –  4.B - matematika

Kamila Moriová – septima - fyzika

Ondřej Broža – septima - fyzika

Michaela Mužátková – oktáva - biologie

AP zkoušky

 

 

AP testy jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. Testy jsou hodnoceny pomocí pětibodové stupnice, kdy 5 je nejlepší výsledek. Vysoké školy obvykle uznávají jen hodnocení 3,4,5. A to naši studenti s přehledem splnili!

Úspěšné zvládnutí těchto zkoušek je skvělým doporučením pro nejlepší světové univerzity, ať už v USA, nebo jinde. Dobré výsledky mohou znamenat odpuštění některých předepsaných kurzů na amerických vysokých školách, což často znamená zkrácení doby studia a výrazné slevy na školném. Některé vysoké školy v USA výsledky AP zkoušek také berou v úvahu při udělování plných  stipendií.

Studentům blahopřejeme a jsme na jejich vynikající výsledky opravdu pyšní!

 

                                                                                                                              Mgr. Iva Burešová