Maturitní zkouška v Německu

Postřehy Mgr. Jany Vítkové k maturitní zkoušce v Německu

 

Na začátku je třeba  říci, že Německo nemá jednotný školský systém a každá spolková země má tedy svůj vlastní vzdělávací systém.

Já jsem měla možnost poznat vzdělávací systém ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Maturitní zkouška je velmi prestižní, neboť na průměru maturitního vysvědčení závisí přijetí na vysokou školu. Na vysoké školy se v Německu přijímačky nedělají. Němci rovněž nemají čtyřleté gymnázium. Začíná se pátou třídou a podle spolkové země končí gymnaziální docházka dvanáctou nebo třináctou třídou. V Sasku-Anhaltsku končí gymnaziální „Oberstufe“ dvanáctou třídou.

Maturitní zkouška se skládá z pěti předmětů. Čtyři předměty jsou písemnou formou, pátý předmět je formou ústní. Povinnými předměty jsou: německý jazyk a matematika. Mezi další maturitní předměty patří cizí jazyk, předmět z oblasti přírodních věd nebo dějepis. Pátý maturitní předmět si studenti volí.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky následuje maturitní ples, kam maturanti pozvou své přátele, rodiče a učitele. Stále častěji bývá zvykem odjet po maturitní zkoušce na společný výlet do nějaké z evropských metropolí, kde maturanti slaví úspěšné zvládnutí zkoušky. 

Mgr. Jana Vítková