Můj domov je Evropa

Projekt Erasmus JMO EU Initiatives

gallerygalleryMy home is Europe

Projekt Erasmus-JMO-2023-OFE-Learning EU

Project number 101 12 6454

Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou začalo na počátku školního roku 2023-24 s realizací nového 3- letého programu Erasmus Jean Monnet Initiatives EU, jehož cílem je zkvalitnit kurikulární a mimoškolní výuku o aktivity spojené s Evropskou Unií.

Projekt má za cíl nejen seznámit se s historií a institucemi Evropské Unie, ale i získat další informace o členských zemích. 

Finsko je rovnocenný člen EU, ale jakoby stranou prázdninových a cestovních pobytů většiny Čechů. A jen pár kilometrů od naší školy existuje Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové, která vyučuje nejen anglický jazyk, ale je také absolventkou filozofické fakulty UK v Praze obor finský jazyk. V minulosti s naší školou spolupracovala na realizaci tří projektů EU s finskými školami v Jyväskylä a v Joensuu. Proto jsme paní Alenu přizvali opět ke spolupráci na dalším projektu o EU. 

V pátek 22. září měli studenti sexty a 2.B tu čest se účastnit 4-hodinového workshopu. První část byla informativní a týkala se geografických a historických údajů o Finsku. Druhá část byla věnována finskému jazyku.

Studenti na závěr prezentace a workshopu dokázali vést stručný dialog základních seznamovacích frází ve finském jazyce.

Děkujeme paní Mgr. Aleně Hanzlové za milou návštěvu na naší škole a zároveň děkuji studentům za pozorný a pracovně naladěný přístup v těchto netradičních hodinách.
Odkaz na video:
https://youtube.com/shorts/P4OHWF64EuQ?feature=share

 

Jitka Stráská, realizační tým projektu EU