Naši přírodovědci v letní škole Akademie věd ČR

Studenti BiGy nezaháleli ani o prázdninách

Ve dnech 19. až 23. srpna 2013 se čtyři naši studenti společně se studenty dalších pěti škol republiky zúčastnili pětidenní Letní školy v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze s podtitulem „Zkus vědu u nás“.

Součástí této školy byla účast na zajímavých přednáškách odborníků z Akademie věd ČR, exkurze na vědeckých pracovištích a v neposlední řadě i možnost aktivně se zúčastnit praktik a tedy vědomosti nabyté studiem zúročit v laboratořích.

Těmi čtyřmi statečnými, kteří neváhali vyměnit týden domácího prázdninového lenošení za rozpálenou Prahu, jsou studenti septimy Magdaléna Fejtová, Kamila Moriová, Tomáš Čejka a Ondřej Broža.

nanoškola 13 -1

Zde je tedy pár jejich postřehů:

I já jsem absolvovala letní nanoškolu na ÚFCH JH. Někdo by řekl, proč si kazit prázdniny školou, ale mě to naopak přišlo jako dobrá příležitost dozvědět se něco nového, poznat nové kamarády a hlavně na vlastní oči vidět laboratoře, kde pracují jedni z nejlepší vědců České republiky.

Měli jsme možnost vyslechnout několik přednášek, z nichž mě nejvíce zaujala přednáška na téma Svět patří uhlíkatým nanomateriálům. V laboratořích jsme mohli vidět nejnovější přístroje, kterými můžeme pozorovat látky v jednotkách nanometrů, ale také namáčet prsty do rtuti. Dále jsme navštívili VŠCHT, konkrétně Ústav analytické chemie FCHI, kde jsme byli seznámeni s programem, který zkoumá vývoj a uplatnění různých analytických metod při studiu např. rakoviny či Alzheimerovy choroby.

Letní nanoškola se mi velice líbila a doufám, že budu mít příležitost se podobného programu ještě někdy zúčastnit. 

Magdalena Fejtová

nanoškola 13-2

O nanotechnologiích se hodně mluví, ale já o nich ještě nedávno skoro nic nevěděla. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla jet na letní nanoškolu na ÚFCH JH. S ostatními studenty jsme se zde účastnili několika zajímavých přednášek a navštívili jsme i laboratoře, ve kterých jsme viděli, jak probíhá vědecký výzkum. Nejvíce se mi líbilo na praktikách v laboratoři klastrů, kde nám Dr. Michal Fárník předvedl několik pokusů s lasery. 

Pět dní v ústavu jsme si všichni užili.

Kamila Moriová

Na letní nanoškolu jsem se přihlásil, protože rád poznávám nové věci a toto byla příležitost poznat mnoho nových věcí. Nejvíce mě zaujala přednáška pana Mgr. Otakra Franka Ph. D. , který měl přednášku na téma budoucnost patří uhlíkatým materiálům. Také se mi líbila praktika, z nichž byla nejlepší exukrze u elektronového mikroskopu. 

Ondřej Broža

nanoškola 13-5

Jako jedni z mála jsme měli tu možnost zúčastnit se letní školy. Na ústavu fyzikální chemie na nás čekal velmi zajímavý program, který trval celý týden. Každé ráno měli připravenou přednášku na různá témata (např. Mikroskopie, která umožnila vidět Feynmanův svět, Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům, ...). Po přednášce jsme vyrazili do laboratoří, kde jsme se dozvěděli mnoho věcí o elektronovém mikroskopu, využití laserů v chemii a mnoha dalších přístrojích. V pátek na závěr jsme měli velmi zajímavou přednášku o Titanu (měsíc Saturnu) a jeho podobností se Zemí. Vůbec nelituji toho, že jsem strávil týden prázdnin vzděláváním a všem, kdo by měli možnost se letní školy zúčastnit, bych ji rozhodně doporučil.

Tomáš Čejka

Všem čtyřem studentům za perfektní reprezentaci školy děkujeme a věříme, že tato zkušenost bude zásadní i pro další žáky BiGy. I o prázdninách se dá studovat a spojit příjemné s užitečným :))

O letošní Letní škole Ústavu fyzikální chemie se (pěkně den po dni) dozvíte více v následujícím odkazu:

http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/dokument.php?stav=view_detail&dokument=202

 

                                 Za předmětovou komisi fyziky a ICT David Kuhn

 

 

 

 

 

 

nanoškola 13-3

nanoškola 13-4

 

nanoškola 13-6

nanoškola 13-7