Naši studenti úspěšní

V republikovém kole překladatelské soutěže.

Juvenes Translatores

České kolo překladatelské soutěže se od roku 2019 konalo poprvé online. Soutěž je organizována Evropským domem, kanceláří Evropské komise zastoupenou v České republice.

Včera 22. dubna 2021 se konal závěrečný workshop, kde vystoupili hodnotitelé - pracovníci Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a aktivní překladatelé PhDr. Anežka Charvátová, PhDr. David Mráček a PhDr. Vanda Obdržálková, Ph. D.Workshop byl veden panem Martinem Staškem, který vede místní kancelář GŘ pro překlady.

Soutěže se zúčastnilo 88 studentů z 29 středních škol v České republice.

Mezi 20 nejlepších překladatelů se dostala Julie Kafková ze septimy, získala Čestné uznání a knižní poukázku.

Zvláštní cenou poroty -  6. místem a knižní poukázkou byl ohodnocen překlad z angličtiny do češtiny Ondřeje  Maška ze septimy.

Blahopřejeme Julii a Ondrovi za vynikající reprezentaci školy v této přestižní překladatelské soutěži!

Jitka Stráská, ved. PK AJ

gallery