Návštěva Rakouského institutu v Brně

Institut připravil program pro studenty němčiny

Dne 21. září navštívili studenti kvarty Rakouský institut v Brně, kde se konal program "Lustiges Lernen" u příležitosti Mezinárodního dne evropských jazyků. Nejdříve si studenti vyzkoušeli své znalosti v kvízu o evropských jazycích, pak se rozdělili do tříd po skupinkách, kde následkoval individuální program.

Studenti dále navštívili prodejnu Oxford Bookshop, kde měli možnost si zakoupit jazykové učebnice a testové materiály, ale např. i zjednodušenou četbu v německém jazyce popř. další zajímavé knihy v originále.

Vyučující německého jazyka