OUP online

Zajímavý seminář pro učitele AJ

Zástupce nakladatelství Oxford University Press pan Mgr. Radim Sedlák se s námi, vyučujícími anglického jazyka Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické,

setkal na zajímavém on line semináři 28.dubna 2021.

Nakladatelství, jehož učebnice naše školy používají, připravilo zajímavou a různorodou škálu podpůrných digitálních prostředků pro učitele a studenty nejen v době on line výuky, ale i pro její prezenční podobu.

Zároveň jsme obdrželi kódy k přístupu k těmto materiálům zdarma a budeme mít několik měsíců si vše nové vyzkoušet a rozhodnout, zda- li bychom v budoucnu též uvažovali o nahrazení tištěných učebních materiálů za ty online.

Za PK AJ Jitka Stráská