OUP opět na Bigy

Zajímavé setkání se zástupcem OUP

Ve středu 1. června jsme měli tu čest opět přivítat zástupce anglického nakladatelství Oxford University Press paní Mgr. Martinu Kaňovou na našem gymnáziu spolu s vyučujícími anglického jazyka základních a středních škol ve Žďáře nad Sázavou a blízkém okolí.

Paní Kaňová nás seznámila s nejnovějšími produkty nakladatelství např. s digitální knihovnou, která čítá 700 titulů pro různé stupně pokročilosti čtenářů, s novou digitální platformou Oxford English Hub a Oxford Reading Club. Prohlédli jsme si též nové učebnice Insight, Life Vision a Oxford Word Skills. Oxfordský studijní slovník pro nás novinkou nebyl, poněvadž ho běžně používáme ve výuce. Příjemné odpoledne završila pozvánka na zajímavé události, které OUP pro své partnery připravuje, ta nejbližší je Konference OUP v Brně v srpnu tohoto roku, kde se představí pan profesor Martin Hilský, který naši školu v minulosti také navštívil.

Jitka Stráská, ved. PK AJ

gallery