Paní Dana Drábová na Biskupském gymnáziu

Naši studenti diskutovali s první dámou jaderné fyziky

V pondělí 20. října se v rámci projektu OPVK 0035 na půdě Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou uskutečnila přednáška „Jaderná energetika, ITER a tokamak“.

Přednášku přednesla Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Přednáška byla jednou ze série besed, ve kterých Dana Drábová seznamuje studenty s historií využívání energie z jádra, s rostoucími nároky populace na dostupnost a množství elektrické energie, kterou již nelze z primárních neobnovitelných zdrojů pokrýt, s hrozbami rozsáhlých výpadků sítě ve vyspělých zemích, se způsoby využívání obnovitelných zdrojů energie a s provozem a bezpečností jaderných elektráren. Věnovala se i nechvalně známým haváriím jaderných elektráren v USA, Černobylu, ale i nedávno mediálně propírané elektrárně Fukušima v Japonsku.

Více než 70 vybraných studentů si velmi pochvalovalo formu, jakou p. Drábová přednášku přednesla a přispěla tak, kromě jiného, i  k objasnění odpovědnosti člověka při hledání nových zdrojů energie.

ing. David Kuhn

gallery