Perla mezi polskými městy

Historická exkurze studentů Biskupského gymnázia do Krakova ve dnech 24. – 28. září 2018.

Jedno z největších polských měst se ukázalo jako jasná volba pro několikadenní návštěvu
s cílem získat řádnou přehršli poznatků o vývoji městské architektury napříč zhruba osmi
staletími ve středoevropském prostoru. Výhodou je, že není daleko. Hodinka v rychlíku do
Brna, půlhodinka čekání na autobus a pak pět hodin celkem pohodlného svezení přes severní
Moravu a Slezsko přímo do srdce této perly mezi polskými – a nejen polskými – městy.
Krakov je nečekaně krásné město. Krásné, protože pro návštěvníky je zde připraven téměř
nekončící zážitek poskládaný z různých směsí architektonických stylů a urbanistických
lahůdek – gotika, renesance, baroko, rokoko, empír…A nečekaně proto, že jako jedno z mála
polských měst bylo téměř ušetřeno pohrom ze světových válek, hlavně té druhé…
Historicko-architektonické památky – a ty jsou obvyklým a hlavním cílem turistů – je
možné rozdělit si do tří skupin. Jak je pro tuto zemi typické, mimořádná pozornost je
věnována církevní architektuře mnoha staletí. Katedrála na královském hradě Wawel byla
místem, odkud byl na nejvyšší post v katolické církvi povolán Jan Pavel II. Impozantní je i
kostel Panny Marie na Hlavním rynku – výhled z její věže na skoro celé město bere dech.
Přístupné jsou i téměř všechny krakovské kláštery, a že je jich zde požehnaně. Ten
františkánský byl založen řeholníky z Čech.

Historie světská je dokumentována zachovanými hradbami, zmiňovaným zámkem
Wawelem, renesanční tržnicí a bezpočtem měšťanských domů lemujících jak rozlehlý rynek,
tak i úzké klikaté uličky, kde není problém bez vnímání času bloudit a třeba se i na chvilku
ztratit.

Prakticky každé polské město má – u většiny z nich je nutné říci – mělo židovskou čtvrť.
Té krakovské se týkají výše uvedená slova o zachovalosti města. Samozřejmě, že místní Židé
byli prakticky bez výjimky deportováni a zlikvidováni. Uličky židovského města jsou dnes
malebné, domy renovované a bez původních obyvatel proměněné v obchody se suvenýry,
restaurace a hotely. Několik opravených synagog hojně navštěvují zahraniční turisté, stejně
jako působivý židovský hřbitov. A v neposlední řadě i vzpomínky na nacistického továrníka
Schindlera, který proslul tím, že před smrtí v koncentračním táboře zachránil stovky svých
zaměstnanců – Židů.

Jinak budí Krakov dojem moderního a dynamického města. Nepřeberné množství
ubytovacích zařízení všech úrovní, restaurací a kaváren, obchodů s módou všech dostupných
značek. A na obyvatelích, hlavně mladé generaci je to poznat.
Čtyři dny strávené v tomto krásném městě byly pro naše studenty poučné…historie,
vycházky, relax, místní gastronomické speciality, kavárny...Celkem určitě jsme neviděli
všechno, ale hezké to celé bylo. A předsevzetí, že sem se rozhodně ještě někdy musíme
podívat…to taky není k zahození.

gallery