Po stopách židovských obyvatel města Žďáru

Procházka městem za zmizelými sousedy

V pátek 12. listopadu 2021 studenti čtvrtého ročníku navštěvující historický seminář měli možnost zjistit, kde bydleli židovští obyvatelé, a dozvědět se také zajímavé informace o jejich osudech. S životními příběhy židovských rodin studenty seznámil pan Koudela, který se touto tematikou dlouhodobě zabývá. 

Holocaust byl velmi krutou součástí druhé světové války. Dotýkal se obrovského množství židovského obyvatelstva. Tragickým osudům neunikli ani židovští obyvatelé našeho města, jejichž život obvykle skončil v koncentračních táborech.

Pan Koudela studenty provedl náměstím a ukázal jim místa, kde stály domy židovských obyvatel a poutavým výkladem studenty informoval o historii domů i jejich původních majitelích. Na místě jednoho z domů, v horní části náměstí Republiky, poskytl pan Koudela studentům pro doplnění své přednášky také písemné materiály s dobovými fotografiemi. Poté se společně přesunuli k domu čp. 464, před nímž jsou umístěny kameny zmizelých připomínající židovské rodiny žijící v tomto domě před druhou světovou válkou.

Studenti se tak dozvěděli o několika židovských rodinách. Mezi ně patřili například Lengsfeldovi, jejichž práce se zaměřila na obuvnický průmysl, či Bergmannovi, kteří provozovali obchod se smíšeným zbožím. Součástí židovské komunity bylo 78 občanů, z nichž se dožilo konce války pouze 9.

Zakončení programu proběhlo tematicky u památníku obětí druhé světové války zahrnující jména žďárských židovských obyvatel. I přes nepříznivé počasí studenti takovéto zpestření výuky zhodnotili velmi kladně. Odnesli si zajímavé a přínosné informace jak o domech, tak o životech židovských obyvatel, na něž by současní obyvatele Žďáru neměli zapomínat.

Své nově nabyté poznatky potom studenti semináře shrnuli do stručných informací o jednotlivých rodinách, které potom přenesli do interaktivní mapy.

Barbora Doležalová (4. B)

Mapa s informacemi o židovských obyvatelích Žďáru

gallery