Postup do finále S Vysočinou do Evropy 2018

Blahopřejeme!!! Postupují Barbora Cočevová, Kateřina Škapová, Dominik Verner a Lukáš Zrzavý.