Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenoval ředitel Biskupského gymnázia Mgr. Luboše Klimenta.

 
Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát -  ev. č. osvědčení ČAK: 11300
se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou
email: gdpr@akkliment.cz   
tel: 776 233 879   
ID datové schránky ideg93s