Prevence digitální propasti

Financováno EU

Pro potřebu podpory vzdělávání žáků se SVP, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení, jsme zakoupili tři kusy notebooků. Budou půjčovány žákům (formou dlouhodobé zápůjčky) tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku, domácí přípravu i případnou výuku distančním způsobem.

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.