Prezentace nakladatelství KLETT

Nové učebnice a metody práce ve výuce druhých cizích jazyků

Ve čtvrtek 11.9.2014 naši školu navštívila paní Mgr. Hana Hradilová z nakladatelství Klett, aby našim studentům prvního a druhého ročníku VG představila učebnice, se kterými budou v průběhu studia pracovat.

Představila německou učebnici Direkt Neu, kterou na naší škole od minulého roku používáme. Dále představila učebnici ruštiny  Klass, která se stála nedílnou součástí hodin ruštiny.

            Obě učebnice jsou koncipovány velmi zajímavým a svěžím způsobem, jsou zaměřeny především na reálnou konverzaci a najdete v nich aktuální slovní zásobu i mnoho zajímavých obrázků, her a dalších aktivit. Učebnice již zahrnuje i pracovní sešit, což studenti určitě ocení.

            Paní Mgr. Hradilová se také věnovala prezentaci webové platformy nakladatelství Klett, kterou mohou využívat jak studenti, tak i učitelé zdarma. Další nedílnou součástí výuky se stává práce s interaktivní tabulí, která výuku obohatí a studium jazyka osvěží a přizpůsobí aktuálním trendům v IT.

            Prezentace byla pro nás všechny velmi příjemným zpestřením. Děkujeme nakladatelství Klett a především Mgr. Hradilové a budeme se těšit na další podobné zážitky.

Mgr. Eva Troubilová

 

prezentace

prezentace

prezentace