Přírodovědný kemp Praha

Studenti BIGY se účastnili přírodovědného kempu v Praze.

Studenti, kteří během školního roku navštěvovali fyzikální, chemický nebo biologický kroužek, vyrazili na přírodovědný kemp do Prahy. Během pátku, soboty a neděle vyslechli hned několik zajímavých přednášek. Přednášky si připravili vědecké kapacity jako profesor Wiedermann, doktor Neruda, ale i samotní studenti, kteří si navzájem předvedli, čím se během roku zabývali v rámci kroužků a odborných stáží.
V sobotu večer v Praze probíhala muzejní noc, a tak jsme využili této příležitosti a navštívili Muzeum Policie ČR. Při prohlídce expozic jsme hledali, čím fyzika, chemie, či biologie může pomoci objasnit trestný čin.
V neděli jsme prošli přírodní rezervací Divoká Šárka, kde jsme se zabývali zejména poznáváním přírodnin - hornin, rostlin, živočichů.

gallery