Přírodovědný kemp pro primu

Přírodní vědy nejsou nuda!

Rok se s rokem sešel a naše škola přivítala do svých řad nové primánky, pro které byl nachystán nejen adaptační kurz, ale i přírodovědný kemp. Celá akce probíhala ve dnech 12. až 15. září v diecézním centru mládeže Mamre v Osové Bítýšce, kterým prošlo již nespočet studentů nejen z naší školy. 

Jak bylo zmíněno výše, první dny se nesly především v duchu poznávání a seznamování. Ve středu se ale vyměnila učitelská parta a pana třídního učitele vystřídalo trio učitelů, kteří vyučují na Bigy přírodní vědy, a to matematiku, fyziku, chemii, biologii či zeměpis. Pro žáky byly nachystány různé aktivity zaměřené nejen na poznávání přírody, tedy např. determinaci přírodnin a dendrologii, ale i na historii věděckých oběvů a vynálezů, daktyloskopii, schopnost světélkovat (fluorescence), orientaci v mapě a v neposlední řadě proběhla i hra na konstruktéry a raketové inženýry. Záběr témat byl tedy vskutku široký.

Věříme, že tyto akce mají velký potenciál zažehnout v žácích chuť po poznání a uvědomit si, že věda nemusí být nuda a hlavně, že spousta toho, co se učíme ve škole má moc zajímavé a praktické využití. 

gallery