Projekt My home is Europe

Mgr. Filipová ze Soudního dvora EU ve škole

Vzácná návštěva v naší škole

Paní magistra Jitka Filipová přijala pozvání pracovního týmu projektu Erasmus Jean Monnet My home is Europe a navštívila studenty, rodiče a učitele ve středu 1. listopadu 2023.

Ve své prezentaci nejprve zmínila základní roli Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a vysvětlila základní pojmy jako je unijní a vnitrostátní právo, zásadu mnohojazyčnosti a příklady řešení předběžných věcí. Na jasných příkladech jsme tak mohli pochopit systém fungování zabezpečení práv občanů, institucí či podniků dle práva EU.

V další části nám paní magistra odhalila podstatu práce právníka a linguisty. Naše představa o použití papírového slovníku, tužky a papíru byla opravdu mylná. Jde o vysoce náročný proces založený na perfektní práci s počítačem a několika programy.

Dozvěděli jsme se také o různých programech a stážích, které Evropská unie a její instituce nabízí pro nejrůznější profese a paní Filipová nám ukázala webové stránky institucí a odkazygallery.

Na závěr milého setkání řekla též několik zajímavostí o Lucemburském velkovévodství a životě v této maličké svou rozlohou, ale krásné zemi. Zdůraznila nesmírnou důležitost existence a fungování Evropské unie, pozitiva, která České republice přináší členství v ní a to již od roku 2004.

gallery

Děkujeme paní Mgr. Jitce Filipové a těšíme se na další setkání v květnu příštího roku tentokrát v Lucemburku.