Projektová výuka

Španělské svátky

V rámci školní projektové výuky pro druhý cizí jazyk si studentky Kvarty připravily prezentace, které ve španělštině představily celé studijní skupině. Hlavními tématy byly tentokrát populární španělské svátky a s nimi spojené tradice.

Všichni si během domácí přípravy a samotného projektového dne doplnili potřebnou slovní zásobu pro dané svátky, procvičili samostatný mluvený projev a navzájem si rozšířili obzory v oblasti španělských reálií. Vyprávění doplnila poutavá videa, typická hudba a fotografie, které typické španělské oslavy všem lépe přiblížily.

Příklady prezentovaných svátků: Semana Santa, Navidad, Feria de Sevilla, Fallas de Valencia, San Fermín,...