Projektové hodiny s lektorkou

Z FF MUNI Brno k nám přijela rodilá mluvčí ruského jazyka

V letošním školním roce jsme přivítali v kvartě a v 1. ročníku lektorku z filozofické fakulty v Brně. Připravila pro nás zajímavé hodiny s tématy z ruské gramatiky, procvičili jsme číslovky, pobavili jsme se u překladů ruských přísloví a doplnili texty písní.

Na konci května nás čeká ještě dalších šest konverzačních hodin a závěrečné testíky, díky kterým poznáme, zda bychom byli schopni zvládnout mezinárodní olympiádu nebo mezinárodní jazykové zkoušky z ruštiny. Určitě budeme také pokračovat ve spolupráci s T. Žákovou, naší absolventkou a šikovnou VŠ studentkou ruského jazyka.

Práce s paní lektorkou nam odhalila zábavnou formou rozdíly i shody mezi dvěma slovanskými jazyky a obohatila naši slovní zásobu. Děkujeme!

gallery