Seznamovací kurz Prima

Začátkem září žáci primy jeli na seznamovací kurz do Zubří.

Ve středu 5. září ráno jsme se sešli před školou celá naše třída i s paní profesorkou Kadlčíkovou a Fejtovou, abychom se společně vydali autobusem na seznamovací kurz do Zubří.
V průběhu dvou dnů jsme se vzájemně poznávali, učili jsme se spolupracovat a respektovat se navzájem, přijmout každého člena nového kolektivu v jeho jedinečnosti, neohrnovat nos nad handicapy, ale přijímat je jako součást běžného života.
Čekali nás nejen společné hry a výborná jídla ze zdejší kuchyně, ale i dobrodružná cesta lesem a nocování v pěkných chatkách. Také počasí nám přálo.
Ačkoli se nám vůbec nechtělo domů, přesto jsme se museli ve čtvrtek po obědě vydat na pěší cestu do Olešné, odkud jsme se dopravili vlakem zpět do Žďáru.
Všichni jsme si oba dny příjemně užili a přivezli jsme si spoustu prima zážitků.

Martina Kvapilová, Prima

gallery