Soutěž- Němčina pro bystré hlavy

Účast studentek ze 3. B na soutěži „ Deutsch für helle Köpfe“

„ Deutsch für helle Köpfe“ – „Němčina pro bystré hlavy“

„Deutsch für helle Köpfe“ – „Němčina pro bystré hlavy“

Goethe Institut v Praze připravil pro mladé „badatelky a badatele“ ve věku od 15 do 18 let další ročník soutěže „Němčina pro bystré hlavy“. Tato mezinárodní soutěž je určena středoškolákům, kteří se zajímají o přírodní vědy nebo techniku a mají jazykové znalosti němčiny na úrovni A2 - B1. Nejúspěšnější studenty z České republiky, Slovenska, Polska, Lotyšska a Estonska čeká čtrnáctidenní jazykový pobyt v německém Göttingenu.

A jak hodnotí svoji účast na soutěži naše studentky?

Tento rok Biskupské gymnázium na soutěži zastupovalo naše dívčí družstvo. Nejdříve jsme musely správně vyplnit internetový soutěžní kvíz, který nám umožnil vstup do dalšího kola soutěže. Anička byla dokonce mezi vylosovanými výherci a jako odměnu obdržela balík z Goethe Institutu plný psacích potřeb a různých propagačních předmětů.

V dalším kole jsme měly předložit projekt se zaměřením na přírodní vědy, nejlépe vlastní „vědecký objev“. My jsme si vybraly extrakci DNA z kuřecích jater. Celý postup jsme zdokumentovaly, doplnily informacemi z našeho výzkumu a i s fotodokumentací poslaly do Prahy.

Přestože jsme s naším projektem nepostoupily mezi 8 nejlepších z České republiky, máme z naší práce a snahy dobrý pocit. Nevzdáváme se tak snadno a při další příležitosti do toho jdeme znovu. Při našem experimentu jsme se toho totiž hodně naučily a dozvěděly jsme se mnoho nového.

Anička Čejková a Jitka Kučerová ze 3.B