Španělština jako druhý cizí jazyk

Novinka na Bigy.

Španělština na Bigy jako druhý cizí jazyk

 S novým školním rokem se na Bigy otevřela nová možnost studia dalšího cizího jazyka – v září 2016 začínají studenti Tercie kromě anglického a německého jazyka studovat také jazyk španělský, který byl pro velký zájem otevřen v rámci studia druhého cizího jazyka.

Hlavním studijním materiálem je učebnice Aventura 1 (úroveň A1/A2), učebnice španělštiny pro střední a jazykové školy od nakladatelství Klett. Tato dnes velmi populární učebnice španělštiny studentům představuje současný a autentický jazyk, poskytuje jasná gramatická vysvětlení, procvičuje všechny jazykové dovednosti, přičemž klade důraz zejména na komunikativní přístup a schopnost dorozumět se v základních životních situacích.

Kulturní rámec učebnice se věnuje reáliím Španělska a seznamuje studenty se současnou španělskou společností, kulturou, uměním, tradicemi, historií i geografií. Biskupské gymnázium spolupracuje také s Instituto Cervantes v Praze - významnou světovou institucí, jejímž posláním je podporovat výuku španělštiny a přispívat k rozšíření kultury španělsky mluvících zemí. Instituto Cervantes navštívili na jaře 2015 žáci nepovinného předmětu španělský jazyk – viz článek Návštěva Instituto Cervantes.

Na podzim 2016 se naši studenti podívají také přímo do Španělska při školní poznávací exkurzi do Barcelony, Girony a kláštera Montserrat v Katalánsku.

Mgr. Jaroslava Řetická