Sportovně-cykloturistický kurz - co to je?

Jeho podstatná část je založena na zážitku a dobrodružství, střídají se v něm adrenalinové programy se sportem a prvky zážitkové pedagogiky...

 
 

SPORTOVNĚ-CYKLOTURISTICKÝ KURZ
pro třetí ročníky (septima a 3.B)

     Je to jeden z kurzů pořádaných učiteli tělesné výchovy na Biskupském gymnáziu. Jeho podstatná část je založena na zážitku a dobrodružství, střídají se v něm adrenalinové programy, které otestují vaši fyzickou a psychickou kondici se sportem a prvky zážitkové pedagogiky. Součástí kurzu jsou aktivity podporující rozvoj týmové spolupráce (teambuilding) ve třídě i v rámci ročníku. Naším zájmem je, aby kdokoliv z nás učitelů i studentů odjížděl po pěti a půl dnech strávených na kurzu obohacen. Obohacen o týden prožitý v krásné přírodě, o to že lépe pozná nejenom sebe  a svoje možnostk, ale i svoje spolužáky a kamarády a to především při týmových aktivitách a týmové podpoře.
     Ačkoliv to z následujících řádků nebude na první pohled patrné, k absolvování kurzu nepotřebujete být vrcholovým sportovcem. Stačí základní fyzická kondice (tedy nesedět u televize), spolehlivé kolo a cyklistická helma.

     Prvky kurzu:

  • horolezci - lezecký výstup na skále po začátečnické cestě, slanění ze skály přes skalní převis, to je spousta adrenalinu a pro některé i výzva překonat sebe sama
  • voda - základní výcvik jízdy na kanoi, ovládání lodě, zásady bezpečného pohybu po vodě, první pomoc
  • orientace v terénu - naučíme vás vyznat se v mapě, použít buzolu; dostanete možnost vše si ověřit v praxi při denním či nočním orientačním závodě družstev
  • časovka - družstva chlapců změří svoje síly a rychlost na kole
  • aerobic - děvčatům (ale i případným zájemcům z řad mužů) dáme možnost vyniknout v rytmu hudby pod vedením zkušené cvičitelky
  •  kvadriatlon - je jedním z vrcholů našeho programu pro vás; smíšené čtveřice se poměří v rychlosti při absolvování trasy kvadriatlonu (plavání, kanoe, kolo, běh)
  •  sport - nabízíme nepřeberné množství sportovních aktivit pro relaxaci i pro zábavu, např. kopaná, nohejbal, volejbal, softbal, frisbee, jízda na šlapadlech, střelba, badminton, ruské kuželky…
  • cyklovýlety - součástí kurzu jsou i celodenní cyklovýlety; jeden na kole, druhý pěšky s prvky orientace v terénu a nutností týmové spolupráce

     … to všechno doplníme relaxací, kulturou a večerními programy podle vzájemné domluvy (táborák, diskotéka, kulturní vystoupení a koncerty v Novém Městě…)


     Toto všechno se odehrává v rekreačním středisku ZOOS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě, kde jsou pro naše aktivity skvělé podmínky ve formě zázemí , počínaje skvělým ubytováním  a vstřícným přístupem konče.
     V případě zájmu o další informace se obraťte na vedoucího kurzu. Tím je David Kuhn.Těšíme se na další studenty, kteří se chtějí zasmát, zasportovat si a třeba si i něco dokázat a překonat sami sebe :-).

                                                                                          David Kuhn

P.S. V případě zájmu a malého počtu zúčastněných jsou vítáni i zájemci z jiných ročníků, než pro které je kurz vypsán.

gallery