Stáž na Karlově Univerzitě

Studentky na katedře anglistiky

Zprávy ze stáže na PgF Univerzity Karlovy v Praze

První den jsme se seznámily s paní PhDr. Terezou Topolovskou, PhD (mimochodem absolventkou Biskupského gymnázia), prohlédly jsme si obě budovy pedagogické fakulty a  setkaly se s lektory katedry anglistiky. Další den jsme měly přednášky z oboru anglické fonetiky a fonologie a starší anglickou literaturu. Přednášky se nám moc líbily a jsme spokojené. Byly jsme se také podívat na semináři americké literatury, britské literatury a lingvistiky. Napsaly jsme několik esejí a provedly s vedoucí stáže jejich rozbor. Měly jsme možnost nahlédnout do krásné fakultní knihovny a pracovat se zajímavými tituly.

Závěrečná reflexe s paní doktorkou obsahovala:

S paní PhDr. Terezou Topolovskou jsme si prošly obsahy našich esejí, které jsme jí předložili na začátku naší stáže. Hovořily jsme o možném bakalářském i magisterském studiu na této škole a o tom, co obnáší povolání učitele. Zjistily jsme možnosti ohledně Erasmu programu EU a také příjímacích zkouškách. Nakonec nás paní PhDr. Topolovská zavedla do Karolina, kde jsme se rozloučily. 

Barbora Sádecká, Eva Černá, septima

gallery