Studentské vědecké aktivity

Co můžeme nabídnout zvídavým studentům

Co všechno můžeme nabídnout zvídavým studentům:

Soutěže: Vím proč, Pohár vědy, Fyziklání, Bobřík informatiky, studentská aktivita GDG, soutěž v programování (mistr kódu), Turnaj mladých fyziků, Sapere, oborové olympiády z jednotlivých předmětů, Soutěž finanční gramotnost

Soutěž pro vědecké týmy

Turnaj mladých fyziků

Energetická olympiáda

Kroužky: fyzikální, multimediální, programování, fotografický, chemický, přírodovědecký, drony, robotika...

Fyzikální kroužek

Robotický kroužek

Studentské vědecké soutěže: Amavet, SOČ - pravidelná velmi úspěšná účast v krajských kolech, postupy do celostátního kola Vědecké konference, Youngtech 2016, Mezinárodní konference OV AV ČR, Konference Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Konference Otevřené vědy AV ČR

Odborné stáže: farmaceutická fakulta UK, Masarykova univerzita, Fyzikální ústav AV ČR Praha, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Praha

Pobyty s vědeckou tématikou: Týden vědy a techniky AV ČR Praha, Přírodovědný kemp, 100 vědců do škol

Týden vědy a techniky

Soustředění: Týden se současnou biologií, Fyzikální soustředění MU Brno, Mezinárodní oborové zkoušky v angličtině – AP Physics, AP Chemistry, AP Calculus, Odborné oborové on-line kurzy na John´s Hopkins Univerzity s mezinárodní certifikací