Talenti z BiGy na třídenní konferenci!

Třicet studentů na přednáškách vědeckých kapacit

Od 12. prosince do 14. prosince 2013 se někteří z nás zúčastnili Intenzivní školy s názvem 100 vědců do středních škol, která se konala v Jihlavě.

Jak to tedy bylo???

Ve čtvrtek ráno jsme odjížděli autobusem od školy plni očekávání, protože jsme nevěděli, co nás čeká.Hned po příjezdu jsme šli na první přednášku pana prof. RNDr. Václava Pačese DrSc. (bývalého předsedy Akademie věd ČR) na téma Molekulární genetika. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o DNA, příbuznosti a čím se liší člověk od zvířat.

 Poté jsme se ubytovali v luxusním hotelu Gustava Mahlera a šli jsme na výtečný oběd do restaurace.

Po obědě jsme měli další dvouhodinovou přednášku o Vesmíru, temné hmotě a temné energii. Přednášejícím byl pan RNDr. Michael Prouza, PhD. Odpoledne nás čekal zajímavý program s názvem Práce v sekcích. Byli jsme rozděleni do skupin a pracovali jsme na svém vynálezu. Po výborné večeři jsme šli na prohlídku husitského kostela Povýšení svatého kříže, kde jsme se dozvěděli i o historii Jihlavy.

Druhý den jsme hned ráno šli na snídani a čekala nás přednáška Moderní dějiny ČR 20. století, v podání pana doc. PhDr. Milana Stehlíka, PhD (mimochodem nedávného děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), která se týkala moderních dějin České republiky (obzvláště se zaměřil na Jihlavu a okolí), 2. světové války a komunismu.

Na další práci v sekcích jsme vylepšovali svoje vynálezy a kreslili jsme obrázky a plakáty na večer, kde jsme měli svoji práci představit ostatním skupinám.

Ale ještě předtím nás čekala přednáška Návrat posvátné architektury?. Tato přednáška byla spíše o vlastních zkušenostech a fotografiích z cest pana Ing. arch. Jindřicha Synka z fakulty stavební ČVUT v Praze.

Poté tedy byla opět skupinová práce, kde jsme vybrali dva nejlepší projekty, které byly představeny i studentům a pedagogům z ostatních škol v sobotu ráno.

Po večeři byla poslední páteční přednáška Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí. Přednášel náš „starý známý“ pan prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. Velmi nás potěšil o přestávce, kdy si dokonce za námi a našimi profesory přišel sednout a popovídat si.

Poslední den, v sobotu, jsme měli už jenom jednu poslední přednášku pana doc. RNDr. Vladislava Kuboně z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na téma Učíme stroje česky. Uvědomili jsme si, že to, co na počítači vypadá jednoduše, není tak lehké vytvořit.

Poté už jenom vybrané skupiny představily své nejlepší projekty, dostali jsme Osvědčení o absolvování, knihu v hodnotě několika stokorun  a po posledním obědě jsme vyrazili domů.

Ubytování i jídlo bylo výborné, každá přednáška byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Zúčastnili jsme se jako jediná škola ze Žďáru nad Sázavou a docela jistě nikdo nelituje, že strávil tři dny včetně soboty v Jihlavě. Právě naopak – určitě bychom si to znovu zopakovali.

Miroslava Vytlačilová a Šárka Landová

 

 

 Ve dnech 12. - 14. prosince jsme se zúčastnili Intenzivní školy, která proběhla v Jihlavě v rámci projektu 100 vědců do středních škol. Cílem tohoto pobytu bylo zprostředkovat nám, studentům, zážitek ze setkání s významnými českými vědci, mezi přednášejícími byly takové kapacity jako prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. či prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat a mnozí další, a možnost dozvědět se něco nového, případně načerpat energii k dalšímu studiu.

Myslím, že se vše povedlo výborně. Přednášky byly velice zajímavé, jejich témata byla různá a rozhodně ne všechny byly pouze exaktní. Také práce v sekcích, kde každá skupina vymýšlela nějaký nový vynález či výrobek, byla poučná a velice nás bavila. O výhodách ubytování a stravování v Hotelu Gustav Mahler ani nemluvě.

Děkujeme pedagogům za možnost zúčastnit se tohoto krásného pobytu a doufáme, že si zasloužíme účast na něm i příští rok.  

Daniel Mužátko

 

více fotek na http://davidbigyzr.rajce.idnes.cz/intenzivni_skola_Jihlava_2013

gallery