Thanksgiving Day

Den Díkuvzdání na Bigy

Poslední čtvrtek v měsíci listopadu Američané slaví svůj největší svátek Den Díkuvzdání.

Tatínek naší studentky pan Joshua William Hatton Waldrep, rodilý Američan žijící v našem městě již několik let, se se studenty sekundy a tercie přišel podělit o svoji zkušenost s tímto nám neznámým svátkem. Tradice Dne díkuvzdání spadá do roku 1620, kdy skupina tzv. Pilgrim Fathers odplula z Anglie na lodi Mayflower, aby unikla téměř jisté smrti kvůli jiné náboženské orientaci. Když 102 lidí zakotvilo na počátku prosince  blízko Bostonu, čekala je krutá zima a polovina z nových osadníků zemřela. Těm 50 pak pomohli Indiáni postavit domy, pěstovat kukuřici a lovit zvěř. Další rok mohli osadníci a Indiáni společně oslavit první úspěšnou sklizeň. Až Abraham Lincoln v roce 1863 uzákonil tento den jako státní svátek.

Od této doby se americké rodiny setkávají již tradičně nad prostřeným stolem s pečenou krůtou, brusinkovou omáčkou a dýňovým koláčem, poté se společně podívají na zápas amerického fotbalu a dlouho do noci si povídají, někdy je jejich setkání pouze jednou v roce. Další den pak vyrazí do obchodů nakoupit vánoční dárky, je totiž tzv. Black Friday.

S panem Waldrepem jsme si povídali i o americkém školství a jeho pobytu v České republice.

Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další setkání.

Jitka Stráská

gallery