The Kellner Foundation

Daniel představil Nadaci

Ve čtvrtek 12.1. 2023 nás poctil svou návštěvou absolvent našeho gymnázia Daniel Mužátko, který v současné době studuje na univerzitě v Aberdeenu ve Skotsku. Daniel do Aberdeenu odjel před šesti lety studovat matematiku.

Jeho přednáška pro druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia se týkala jeho osobní zkušenosti s Kellnerovou nadací, která mu pomohla uskutečnit jeho sen vycestovat do zahraničí. Daniel promluvil o nadaci jako takové, o přihlašování do projektu, žádostech, pohovorech a také zodpovídal dotazy studentů.
Ve druhé části své přednášky mluvil Daniel o Skotsku. Zmínil se o přírodních krásách, možnostech a úskalích cestování, povaze lidí, skotském přízvuku, místním galském jazyce a nevynechal ani zmínku o skotské Whisky. Část přednášky se odehrávala v anglickém jazyce, za což jsme my, angličtináři, byli moc vděční. Hodina přinesla studentům mnoho cenných rad do budoucího studia, pokud se rozhodnou pro studium v zahraničí, a také neocenitelnou osobní zkušenost a vhled do krás a kultury Skotska.  
  
Ještě jednou tedy děkujeme Danovi, že nám věnoval čas. Je to vždycky velká radost vidět naše bývalé studenty, ze kterých jsou nyní úspěšní, sebevědomí a činorodí mladí lidé. Přejeme ti, Dane, mnoho úspěchů v osobním životě i ve tvém doktorandském studiu v Aberdeenu.

Za komisi AJ, Ladislav Výmola

gallery