Tři krásné dny na Slovenské akademii věd

Navštěvujeme zahraniční vědecká pracoviště !

Robotika a automatizace hýbe světem - a právě návštěva Národního robotického centra byla jedním z bodů skvělého programu, který připravili vědci ze Slovenské akademie věd pro nadšené studenty z České a Slovenské republiky. S velikou radostí přijalo osm studentů a dva pedagogové pozvání akademiků na třídenní pobyt v Bratislavě. Jako jediná střední škola z Kraje Vysočina jsme dostali příležitost zúčastnit se speciálního programu, nad kterým převzal záštitu předseda Slovenské akademie věd prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. A co všechno jsme viděli? Program byl opravdu úžasný:

V  Aule SAV nás přivítala ředitelka ˇUstavu informatiky SAV Ing. Ivana Budinská, PhD. a místopředseda SAV.

A pak už jsme sledovali nabitý program:

 Mgr. Jan Pačes, PhD.: Umělý život (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

 Ing. Marcel Kvassay, PhD.: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania                                          (Ústav informatiky SAV) 

 Mgr. Roman Neruda, CSc.: Umělá inteligence 2019 (Ústav informatiky AV ČR)

 Ing. Milan Rusko, PhD.: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči (Ústav                                           informatiky SAV) 

 PhDr. David Černý, PhD.: Etika autonomních vozidel (Ústav státu a práva AV ČR) 

 Ing. Martin Šperka, PhD.: Exkurzia do Múzea počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV (Múzeum počítačov pri                                Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV) 

 Ing. Juraj Štefanovič, PhD.: Robotické stavebnice Lego Mindstorms a REV Robotics, montáž, programovanie a                                                  súťaže (Paneurópska vysoká škola)

 Mgr. Róbert Sabo, PhD.: Hádaj na čo myslím? Konverzačná hra s robotickou hlavou Furhat                                                                         (Ústav informatiky SAV)

 Ing. Peter Malík, PhD.: Ukážky rozpoznávania obrazu (Ústav informatiky SAV) 

 Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Požiar v tuneli - ako počítačové simulácie pomáhajú hasičom (Ústav informatiky                                                   SAV)

 Ing, Ján Zelenka, PhD.: Robot nie je strašiak (Ústav informatiky SAV)

 prof. Ing. František Duchoň, PhD.: Exkurzia do Národného centra robotiky

Výborný program, krásné prostředí, milí lidé ...S radostí jsme přijali pozvání Slovenské akademie věd i pro příští rok !

                                                            Mgr. Iva Burešová, ing. David Kuhn

 

gallery