Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2014

Velmi oblíbená akce pro nadané přírodovědce opět (pokolikáté už) na scéně!

V týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 se 30 studentů a dva profesoři naší školy účastní Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, který je nejrozsáhlejším vědeckým festivalem v České republice.

Letos Vám budeme přinášet zpravodajství z této (nejenom pro studenty Biskupského gymnázia) velmi oblíbené a vyhledávané akce den po dni. Sledujte tady web a FCB naší školy, abyste nepřišli o žádnou informaci!

Pondělí 10. listopadu

Dnešní pondělní den byl pro nás velice výjimečný, protože dnes ráno v 7.15 jsme se setkali na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou natěšení na naše hlavní město a plni očekávání z Týdne vědy a techniky.

Po příjezdu do Prahy, jsme se přesunuli do našeho čtyřhvězdičkového hotelu Aramis. Sotva jsme odložili zavazadla v našich pokojích, už jsme celí hladoví pospíchali do restaurace v centru Prahy na luxusní jídlo.

Náš program pokračoval v hlavním sídle Akademie věd ČR, které se nachází naproti Národnímu divadlu. Před budovou jsme se rozdělili do tří skupin. Nejpočetnější skupina navštívila přednášku RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR s názvem Okno do antisvěta, která pro nás byla velice zajímavá a přínosná. Další skupina se zúčastnila přednášky Geotermální energie a vyvolaná zemětřesení v podání Mgr. Lea Eisnera, Ph.D. z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. A několik dalších studentů, zajímajících se o studium v zahraničí, si vyslechlo představení zahraničních univerzit z USA, Španělska či Německa. Každý byl se svým výběrem přednášky spokojen, a proto jsme se všichni s chutí vrhli na další přednášku o historických vzletech Henry Tracey Coxwella v zemích Koruny české – Brno 1850 a Praha 1851. Přednášejícím byl pan Michal Plavec, vědec Národního technického muzea. Poté nás knihovnou AV ČR provedla místní pracovnice. Seznámila nás s historií a zajímavostmi této knihovny. Dále jsme mohli nahlédnout do některých svazků.

Zakončením celého dne pro nás byla skvělá večeře. S nově nabytými vědomostmi jsme se vrátili zpět do hotelu, abychom načerpali i novou energii do dalšího dne.

Anna Wasserbauerová, Vendula Kabrdová, Šárka Landová, Jan Váša

gallery

Úterý 11. listopadu

V úterý, plni nové energie, jsme opět zamířili na Akademii věd, kde jsme si vyslechli velice zajímavou přednášku s názvem Dynamické Slunce od Mgr. Michala Švandy, který byl i vedoucím vědecké práce naší starší spolužačky Kláry Brázdové.

Poté jsme zhlédli dvě výstavy: Aerodynamika pro teplo domovů a interaktivní výstavu iQPARKU v Liberci. Tato výstava a její exponáty nám pomohly pochopit, jak fungují věci kolem nás. Také jsme si vyzkoušeli naše reakce a soustředěnost. V tu dobu byly především naše žaludky soustředěni, kde se budou moci co nejdříve naplnit.

Po uspokojení  našich žaludků jsme se vydali do Národního technického muzea, ve kterém jsme prohlédli spoustu zajímavých exponátů.

 Večer jsme strávili mezi hvězdami ve Štefánikově hvězdárně na Petříně.

Aneta Laštovičková, Kristýna Sekničková, Tomáš Čejka

gallery

Středa 12. listopadu

Ve středu jsme se po snídani vydali do Městské knihovny hlavního města Prahy, kde nás čekalo představení Dr. Michaela Londesborougha, Ph. D. s názvem Tajemství CO2. Pomocí efektních fyzikálně chemických experimentů nám objasnil vlastnosti oxidu uhličitého a vody. Pozn. Při výbuších nedošlo k žádnému zranění :)) .
Kolem poledne jsme se přesunuli nikoliv na žaludkem očekávaný oběd, nýbrž do sídla Akademie věd ČR. Zde jsme si měli možnost poslechnout přednášku významné české vědkyně Prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc. na téma Imunita a nádory. Přednáška byla podána velmi poutavě, díky čemuž jsme pochopili základní principy funkce imunitního systému. Z plně obsazeného sálu vzešlo nevídaně velké množství dotazů.
Po přednášce následoval dlouho očekávaný oběd, po němž jsme měli chvilku prostoru před další přednáškou. Ta nesla název Radiační poškození buněk - škodí nebo pomáhá? S touto problematikou nás seznámila Ing. Anna Michaelidesová.
Posledními společnými body programu byla večeře a přesun na hotel, kde jsme se všichni rozešli do svých pokojů.

septimka :)

gallery

Čtvrtek 13. listopadu

Ve čtvrtek jsme opustili přednáškové sály Akademie věd  a vydali jsme se do areálu Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvicích, kde nás provedli specializovanými pracovišti zabývající se studiem inzulinu,  virů či vyvíjením vakcíny proti malárii. V tomto ústavu také mnoho let pracoval i profesor Antonín Holý který se výrazně podílel na objevení léku proti AIDS a spolupodílel se také na léku proti oparům.

Měli jsme také možnost navštívit několik specializovaných laboratoří, ve kterých vědci pracují se špičkovým vybavením a na mezinárodní úrovni se také podílejí na velkém množství výzkumů. Ústav a jeho vědci spolupracují s kolegy z celého světa, v poslední době zejména z Austrálie.

Odpoledne jsme navštívili místa, kde působili významní vědci, jako třeba matematik Bernard Bolzano, který je považován za jednoho z otců moderní matematiky. Definoval například množiny. Cestu Prahou za významnými jmény přírodovědy jsme zakončili na Staroměstském náměstí v Týnském chrámu, kde jsme viděli i hrobku středověkého alchymisty Tycho de Brahe.

4. B

gallery

Pátek 14. listopadu

V pátek jsme se po vydatné snídani vydali na vědeckou konferenci – prezentaci vítězů soutěže FameLab. FameLab je mezinárodní soutěž v popularizaci vědy, která v současnosti běží ve 23 zemích světa. Soutěžící mají tři minuty na to, aby vysvětlili vědecké téma, které si sami vyberou, a to bez použití projektoru. Povolené pomůcky jsou jen takové, které si soutěžící dokáže na jeviště sám přinést a také po vystoupení odnést. Postupně zde vystoupili mladí vědci z evropských zemí (Česko, Itálie, Francie, Polsko, Německo, Rumunsko). Ti měli prezentace v angličtině o jejich zajímavém výzkumu. O organizaci a zábavu se postaral především Dr. Michael Londesborough spolu se sympatickou slečnou. Celé setkáníbylo velmi poučné ale hlavně inspirující.

Poté jsme se odebrali na Václavské náměstí, kde jsme nasytili naše žaludky. Týden vědy a techniky jsme zakončili ve vlaku, kde jsme vzpomínali na předešlý týden, a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na příští rok a příští Týden vědy a techniky, tentokrát už v roce 2015.

3.B

gallery