Učím, učíš, učí se

Učitelé angličtiny v roli studentů

V této velmi nezvyklé době, my učitelé, vzděláváme naše studenty on line každý den, ale nezapomínáme také na doplňování svého dalšího vzdělávání v tomto novém prostoru. Je pro nás poučné si sednout před počítačovou kameru a alespoň na pár hodin se vžít do role studenta. Členové komise anglického jazyka si to vyzkoušeli již několikrát.

Mgr. Ladislav Výmola se seznámil s online výukovými programy, které pomohou osvěžit  projektovou práci v angličtině u počítače. Paní Mgr. Dagmar Tulisová absolvovala seminář s hamletovskou otázkou "Psát slovní zásobu do slovníčků či nepsat?" Odpověď na ni nebyla jednoznačná, ale shodli jsme se, že se rukou napsané slovíčko studentovi lépe zapamatuje. Součástí ŠVP AJ naší školy je vedení slovníků na NG i VG. PhDr. Jitka Stráská se pravidelně účastní webinářů organizovaných Trinity College London. Trinity exams jsou mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, soustředí se na rozdíl od těch cambridgeských pouze na poslech a mluvení. Paní Stráská již měla možnost v Anglii připravovat studenty z celého světa k těmto zkouškám.(Ve světě je více než 3000 center a v samotné Anglii a Irsku kolem 500). Dále se zúčastnila dalších dvou setkání s anglickými kolegy tzv. Coffee Breaks with Trinity, jejichž obsahem byly Strategie výuky komunikativních kompetencí, Praktické cesty použití dramatické výchovy on line a webinar for Education Agents. Paní Mgr. Eva Troubilová se chystá na zajímavý seminář ICT v online výuce.

Přestože máme nyní omezené komunikativní prostředky, jdeme dále a těšíme se na nové výzvy, na soutěže, na anglická divadla, exkurze do anglicky mluvících zemí, ale i kurzy s Noahem Krausem a paní Janet Wingate, kdy budeme zase moci použít naše jazykové dovednosti v praxi.

PhDr. Jitka Stráská