Úspěch v astronomické olympiádě

V krajském kole máme bronz

O vesmíru, o planetách, o Zemi a nejen o tom byla letošní Astronomická olympiáda, do které se úspěšně zapojila Veronika Zlesáková z kvinty.

Přes okresní kolo postoupila do krajského kola, ve kterém obsadila krásné třetí místo.

Gratulujeme Veronice a přejeme jí další úspěchy nejen v astronomii.

gallery