Úžasné 2. místo pro Adélu!

Studentka sexty uspěla v řečnické soutěži v němčině

Již podruhé se naše škola zúčastnila řečnické soutěže v němčině, kterou pořádá Gymnázium a jazyková škola v Břeclavi ve spolupráci s rakouským gymnáziem v Laa an der Thaya.

Tento rok se 27. března 2019 sešlo 14 soutěžících převážně z brněnských gymnázií, kteří hovořili na téma " Träume im 21. Jahrhundert" - " Sny v 21. století". Soutěžící nejdříve přednesli svoji řeč na dané téma a pak o tématu vedli dialog s porotou a taktéž zodpověděli dotazy nejen členů poroty, ale i posluchačů.

Porota, kterou tvořili zástupci rakouského gymnázia, Goethe-Institutu v Praze a Rakouského institutu v Brně, neměla vůbec lehkou práci, protože přednesené projevy byly vynikající. Ať už soutěžící hovořili o dobývání Marsu, o snílcích v církvi nebo o problematice adopcí homosexuálními páry, publikum velmi pečlivě naslouchalo a skvělé výkony odměnilo potleskem.

Za naši školu na soutěži vystoupili Barbora Cočevová ze septimy a Adéla Pivničková ze sexty. Bára hovořila o tom, že dnešní cirkev potřebuje inspirativní snílky a že sama se s nadšením zapojuje do aktivit mladých lidí v církvi. Adéla si zvolila téma ochrany životního prostředí, ke kterému ji inspiroval animovaný film Lorax. Obě děvčata ukázala nejen obrovskou odvahu vystoupit před publikem, ale i smysl pro humor a dobře odvedenou práci.

Velmi nás potěšilo, když Adéla dokázala obhájit 2. místo z loňského ročníku. Velmi si tohoto umístění ceníme, protože získat pomyslný stříbrný kov v tak silné konkurenci  bylo velmi těžké. Adéle k jejímu úspěchu srdečně blahopřejeme.

 

Vyučující německého jazyka