V matematice se nám daří

Na stupních vítězů.

V matematice se nám daří. Okresní kolo kategorie Z9 vyhrála Adéla Troubilová z kvarty a postoupila tak do krajského kole.

Marku Nedomovi se sice nepodařilo v kategorii Z9 umístit na stupních vítězů, za to ale v krajském kole kategorie A (3. a 4. ročníky VG) obsadil úžasné 2. místo. Na stejném místě se umístila i Sylvie Troubilová ze septimy.

Velice děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Za komisi matematiky

Petr Vencelides

 

 

gallery