Váhy známek

Jakou váhu mají známky z hodin dějepisu a historického semináře?

dějepis

písemné práce - 3

ústní zkoušení - 2

písemné zkoušení, referáty - 1

projekty, aktuality, samostatné práce, domácí úkoly - 0,5

semináře

seminární práce, ročníkové práce, maturitní okruhy - 3

písemné práce, ústní zkoušení, referát (dějepis, občanka) - 2

prezentace, projekty, referáty (literatura) - 1

samostatné práce, aktuality - 0,50