Váhy známek v hodinách češtiny a v seminářích

Hodnoty známek

český jazyk a literatura

kontrolní písemné práce - sloh, jazyk; čtvrtletní práce – 3  

ústní zkoušení z literatury, písemné práce (jazyk, literatura, teorie slohu), rozbory textu, cvičné slohové práce,

diktáty – 2  

referáty, recitace, pravopisná cvičení, písemné zkoušení, ústní zkoušení - jazyk, mluvní cvičení – 1  

projekty, motivační známky, samostatné práce, domácí úkoly, prezentace - 0,5

literárně-historický seminář, seminář Média a mediální produkty

seminární práce, ročníkové práce, maturitní okruhy - 3

písemné práce, ústní zkoušení, referát (dějepis, občanka) - 2

prezentace, projekty, referáty (literatura) - 1

samostatné práce, aktuality - 0,50